Aby poznać powód zawilgocenia budynku bądź przyczynę zalewania obiektu należy przeprowadzić badania na które składa się wiele elementów.

Jednym z nich jest wizja lokalna obejmująca stan wewnętrzny oraz zewnętrzny budynku. Sprawdzamy rodzaj wilgoci, stan obiektu oraz tworzymy dokumentacje naprawczo-renowacyjną.

 

W skład naszej ekspertyzy wchodzą :

 

- Wizja lokalna zewnętrzna

  • bierzemy pod uwagę ukształtowanie terenu, stan fundamentów ,  widoczne uszkodzenia poszycia budynku, miejsca przedostawania się wilgoci

- Wizja lokalna wewnętrzna

  • ocena stropów,  ścian, posadzek, oraz wszelkich miejsc narażonych na występowanie zawilgoceń oraz zagrzybienia, zapleśnienia

- Dokumentacja naprawczo  Określamy prawidłową metodę usunięcia uszkodzeń oraz ewentualnie przeprowadzenia robót mających na celu zabezpieczenia przed ponownymi zalaniami

-Wnioski i zalecenia

-Kosztorys robót naprawczych oraz ewentualnych innych prac koniecznych do wykonania